REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

1. Rekisterinpitäjä

Holtz Ky
Kämnerintie 3 (varasto)
00750 Helsinki
Y-tunnus 1709947-3

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö (tietosuojavastaava)

Tapio Erholtz
info@holtz.fi tai 0400784285

3. Rekisterin nimi

holtz.fi verkkokauppa asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon ja asiakassuhteen hoitamiseen, asiakkaan ja verkkokaupan oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen sekä henkilötietolain mukaisiin henkilötietojen käsittelyihin verkkopalveluihin liittyvissä tarkoituksissa, tutkimustoimintaan, tiedottamiseen ja markkinointiin. Holtz Ky ja sen työntekijät eivät luovuta asiakasrekisterin tietoja eteenpäin asiakassuhteen ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot
Kieli
Tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista
Yrityksen nimi
Yrityksen yhteystiedot
Yrityksen toimiala
Tieto suoramarkkinointikampanjoihin osallistumisesta

6. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

7. Rekisteröitynyt asiakas voi itse muuttaa asiakas- yhteystietojaan.
Asiakkaan pyynnöstä poistamme kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot rekisteristämme.